Ako si vybrať tú správnu životnú partnerku/partnera?

Všetci máme inú predstavu o svojom budúcom životnom partnerovi –
Vyplýva to z rozličných vplyvov :

partneři

  • Z rodiny
  • Vlastných povahových čŕt
  • Záujmov
  • Z náboženského presvedčenia
  • Zo spoločenskej vrstvy

Hádam najväčší vplyv má na náš výber výchova v rodine, z ktorej pochádzame. Ak sme mali to šťastie, že sme mali kompletnú a fungujúcu rodinu s milujúcimi rodičmi je veľmi pravdepodobné, že sa rozhodneme pri výbere partnera správne. Máme totiž vo vienku genetickú výbavu a kladný vzťah k manželstvu.
Pohľad na partnera, s ktorým chceme zdieľať najbližšie roky spoločného života by mal byť zavŕšený aj manželstvom.

Množstvo mladých ľudí sa na to ale pozerá inak. Základy rodiny sú predsa v manželskom zväzku muža a ženy. Je to tak v Ústave Slovenskej republiky a je to zároveň aj v súlade s kresťanskými hodnotami nášho štátu.
Pri výbere partnera do manželstva by sme mali mať na zreteli práve rovnaký pohľad aj na túto otázku. Mohlo by sa nám totiž stať, že jeden z partnerov bude nespokojným. Bude očakávať vzťah v manželstve a nie iba voľný vzťah.
Odporcovia manželstva určite už teraz hundrú, že manželstvo ešte nie je zárukou dobrého vzťahu. Áno, ale ho nevylučuje ! Je minimálne zodpovedným zvážením dopadov na vytváranie rodiny, ktorá by mala byť cieľom každého vzťahu. Nie dôsledkom vzťahu.

tým

Partner by nás nemal nudiť. Ak toto pociťujeme už pred manželstvom- je to zlé a vzťah ukončime skôr, ako by to bolo pre obe strany bolestivé.
Mali by sme s budúcim partnerom zdieľať časť rovnakých záľub. Toto manželstvo utužuje a je istou zárukou toho, že sa partneri navzájom neodcudzia.

Čarovné pravidlo pre výber partnera nie je. Niekedy to jednoducho pocítime, že sme s tým správnym partnerom, s ktorým chceme kráčať spoločným životom. Niekedy sa tento pocit dostaví až omnoho neskôr. Na toto nie sú jednoducho pravidlá.