Kompromis pri regulácii jaslí a opatrovateliek detí je na svete


·         Vláda v stredu (21.9.2016) schválilanovelu zákona o sociálnych službách, ktorá prichádza s výraznou reguláciou detských jaslí ako aj výkonu práce opatrovateľa detí do troch rokov.
Ø  Slovak Business Agency (SBA)sa zapojila do pripomienkovania tohto materiálu a vzniesla voči nemu niekoľko zásadných pripomienok. Výsledkom rokovania so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je niekoľko kompromisov, vďaka ktorým sa nová úprava zjemňuje a odstraňujú sa nedostatky, ktoré by mohli v praxi spôsobiť veľké množstvo problémov nielen majiteľom jaslí, ale o prácu by tak mohli pripraviť aj samotných opatrovateľov detí.
úspěšný podnikatel
SBA sa podarilo presadiť schválenie návrhu, vďaka ktorému neprídu o svoju prácu opatrovateľky, ktoré už dnes majú vyšší vek a nie je reálne, aby si doplnili vzdelanie a splnili tak nové kvalifikačné predpoklady.
Po prijatí zásadnej pripomienky SBA sa im bude akceptovať aj doterajšia prax v oblasti opatrovania detí. Podľa pôvodného návrhu hrozilo, že podmienka, podľa ktorej musí mať opatrovateľ detí minimálne SŠ s maturitou, pripraví o príjem z tohto podnikania množstvo starších ľudí, ktorí sa venujú opatrovaniu detí, čím si privyrábajú popri penzii alebo tých, ktorí sú pár rokov pred dôchodkom, majú už nízku šancu sa zamestnať, ale vychovali niekoľko detí, majú prax v opatrovaní detí, avšak podmienku úplného SŠ už nie je reálne z ich strany splniť.
posluchači školení
·         SBA od začiatkuzásadne nesúhlasila s tým, že nová úprava umožňuje, aby pripadali na jedného zamestnanca jaslí maximálne 4 deti a aby minimálne 80 % zo všetkých zamestnancov tvoril odborný personál. Takto prísne nastavené podmienky by pre majiteľov jaslí znamenali doplnenie respektíve obmenu personálu alebo zníženie kapacity jaslí. V oboch prípadoch by tieto zásahy boli sprevádzané problémami rodičov – či už umiestniť dieťa do nových jaslí alebo si za jasle priplatiť. Napokon MPSVaR akceptovalo pripomienku SBA a počet detí na 1 zamestnanca sa zvyšuje na 5 a podiel odborného personálu klesol aspoň mierne na 75 %.