Likvidácia podnikania

Rozhodli ste sa pre likvidáciu Vašej spoločnosti? A poznáte všetky zákonné možnosti zlikvidovania firmy platné od 1. októbra 2020, pokiaľ chcete (a v to pevne veríme) vymazať spoločnosť z Obchodného registra zákonným spôsobom? Novela Obchodného zákonníka, ktorá nadobudla platnosť 8. novembra 2017, zamedzila všetkým špekuláciám pri prepisoch spoločností na biele kone, ktorých úmyslom bolo vyhnúť sa riadnej likvidácii tak, ako to uvádza Obchodný zákonník. Táto novela zaviedla za takéto „okľuky“ riadnu trestnoprávnu zodpovednosť. Likvidácia firmy je vhodná len pre spoločnosti s dostatkom majetku na uspokojenie nárokov svojich veriteľov (osoby, ktoré majú v spoločnosti pohľadávky).

Likvidácia

Likvidovať taktiež možno nečinné a spiace firmy či firmy, ktoré vo všeobecnosti nemajú dlhy. Výhodou likvidácie je, že pokiaľ má spoločnosť dostatok majetku a finančných prostriedkov k úhrade všetkých svojich záväzkov, je proces najrýchlejší. Horšia situácia nastane, keď spoločnosť nemá dostatok majetku k úhrade všetkých svojich dlhov a nedochádza k riadnej spoločnej konzultácii. V tomto prípade bude miesto spoločnosť vyhlásiť konkurz. Pokiaľ teda spoločnosť nemá daňový dlh, trvanie likvidácie je približne šesť mesiacov, čo je o polovicu kratší časový úsek ako pri likvidácii spoločnosti s daňovým dlhom alebo daňovou kontrolou. Čo je to vlastne ten konkurz?

Likvidácia

Je to riešenie pre firmy s aspoň dvomi veriteľmi, ktorým spoločnosť nie je schopná platiť, teda plniť svoje záväzky voči nim. Konkurz je teda typom ukončenia organizácie, pri ktorom sa majetok spoločnosti prerozdeľuje. Takéto ukončenie funguje i v krajinách ako Kanada, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Írsko, Austrália, Nový Zéland, Taliansko a v mnohých iných. Konkurz je najúčinnejšou formou zrušenia danej spoločnosti, avšak je zložitý a finančne náročný, pričom so sebou nesie riziko pokuty za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Jeho trvanie záleží od situácie, ktorá je v každej spoločnosti individuálna, preto nemožno posúdiť presný čas. Vo všeobecnosti je to od šiestich mesiacov až po niekoľko rokov.