Autosugescia alebo ako ovplyvniť svoje podvedomie


Je to termín vzťahujúci sa na sugesciu a spracované podnety, ktoré sa dostanú človeku do podvedomia pomocou ľudských zmyslov. Prostredníctvom myšlienok, ktorým dovolí, aby ostaváli v jeho mysli a je jedno či ide o myšlienky pozitívne alebo negatívne. Toto je princíp autosugescie a keď si tento princíp osvojíte a dokážete ho ovládať, môže vám v mnohých veciach pomôcť. Žiadna myšlienka sa do podvedomia nedostane inak ako pomocou autosugesie. Jedinou výnimkou sú podnety z vonkajšieho prostredia, zachytené piatimi ľudskými zmyslami.
pracovní stůl
Človek má schopnosť rozhodovať sa o tom, ktoré podnety príjme, a ktoré zas nie. Mnoho ľudí si tento závažný fakt neuvedomuje a nevyužíva ho. Ak aj áno, často je to neefektívne. Predstavte si podvedomie ako pôdu, do ktorej si človek môže nechať zasadiť kreatívne, povzbudzujúce myšlienky alebo naopak, dovoliť, aby mu boli zasadené myšlienky deštruktívne a odrádzajúce.
Jednoducho dokážete využiť tento princíp vo svoj prospech. Stačí ak si napíšete na papier pár cieľov, ktoré chcete tento rok dokázať. Každé ráno si ich prečítajte a predstavte si, že ste už daný cieľ dosiahli. Toto opakujte aj večer, až dovtedy, kým sa vám táto myšlienka nedostane úplne do hlavy. Bez vlastného presvedčenia totiž žiadnu vec nedosiahnete.
zamyšlený muž
Podvedomie príjme akékoľvek príkazy, ktoré mu dáte. Musíte to byť však vy, pretože kým nebudete úplne o tom presvedčený vy sám, nedokážete to splniť. Buďťe týmto myšlienkam otvorení, a keď sa vam objaví príležitosť, nebude vám nič stáť v ceste k tomu, aby ste dosiahli to čo ste chceli.
Keď si napríklad v duchu predstavíte obraz peňazí, ktoré chcete mať v rukách, predstavte si pri tom aj sami seba, pri vykonávaní služby, za ktorú dané peniaze dostanete. Pri využívaní tohtto princípu je to veľmi dôležité.