Predať firmu alebo ju nechať zlikvidovať?

Firma sa dá založiť, tým pádom vznikne. No samozrejme sú známe aj situácie, kedy sa spoločník z nejakého dôvodu chce svojej firmy s.r.o. zbaviť. A aj táto požiadavka je následne sprevádzaná určitými postupmi a môže si vybrať, ktorý z nich uprednostní.

Takéto požiadavky vznikajú. Z rôznych dôvodov. A väčšinou aj konkrétne dôvody zohrávajú úlohu v tom, ktorý proces si majiteľ eseročky vyberie v prípade, ak sa jej rozhodne vzdať. Pomerne rýchlym riešením je jej predaj a prevod obchodného podielu na nového majiteľa. V niektorých prípadoch to zasa nejde inak, ako kompletnou likvidáciou firmy spolu so zrušením všetkých aktivít a náležitostí, vymaže sa z obchodného registra. Niekedy zasa takáto spoločnosť vyhlási konkurz alebo je zrušená na základe súdneho rozhodnutia.

  • Pre každú firmu a respektíve pre každého majiteľa, môže byť najvýhodnejšia iná cesta z týchto dostupných možností. Nie vždy sa dá napríklad spoločnosť predať alebo nie vždy je nutné, aby musela prejsť pomerne dlhým a náročným procesom likvidácie, atď.

zmluva, podnikateľ

Niektorá eseročka totiž môže byť takmer „nepredateľná“, málo atraktívna pre potenciálnych záujemcov. Naopak, o mnohé z nich môže byť veľký dopyt a predaj je v takom prípade asi najvýhodnejším a tiež najrýchlejším riešením. Samozrejme za predpokladu, ak bude na predaj pripravená a budú k tomu vybavené všetky potrebné náležitosti.

  • V prípade predaja sa vlastne uskutočnia prevody obchodných podielov na nového spoločníka, teda na konkrétneho záujemcu, ktorý sa potom stane novým majiteľom firmy a bude operovať aj s týmto spomenutým podielom.

podnikateľ, notebook

Čo ale keď toto nie je riešenie pre každého? Čo keď je práve dotyčný spoločnosť „nepredateľná“? V takom prípade sa môže zrušiť likvidáciou. Ako už bolo spomenuté, likvidácia je komplexné riešenie. Pomerne dlhodobý proces, ale účinný. Firma bude nakoniec funkčným spôsobom vymazaná z Obchodného Registra. Zostatkový majetok spoločnosti sa vráti spoločníkom.