Premýšľali ste už nad osobným bankrotom?


V Nemecku úplne normálna vec /i v USA a Veľkej Británii/, u nás zatiaľ oň požiadalo len minimálne percento ľudí s týmito problémami, hoci zákon o bankrote je platný už od roku 2006! Na to, aby ste mohli vyhlásiť osobný bankrot, musíte spĺňať zopár náležitostí.


Kto vlastne môže o osobný bankrot požiadať?

Najprv musíte byť platobne neschopný, to znamená, že nevládzete splácať svoje záväzky aspoň po dobu jedného mesiaca po ich splatnosti a máte viac ako jedného veriteľa. Následne do 30 dní požiadate na súde o vyhlásenie konkurzu spolu s návrhom na oddlženie. Je v tom však malý háčik. Môžete ho vyhlásiť len v tedy ak máte majetok v nejakej minimálnej výške, konkrétne je to suma 1659,70,- €.
cedule insolvence
Pokiaľ tak urobíte a spĺňate podmienku o výške majetku, zaradíte sa medzi dlžníkov, ktorí podliehajú malému konkurzu. Následne je vám pridelený správca konkurznej podstaty, zistí skutočnú hodnotu váško majetku, speňaží ho, a rovným dielom čiastkovo uspokojí všetkých veriteľov. Toto trvá približne 6 mesiacov, závisí od počtu vašich veriteľov, a kedy a ako sa speňaží váš majetok.
Ubezpečte sa, aby sa prihlásili všetci vaši veritelia, ak by sa nejaký „pozabudol“, po uplynutí skúšobného obdobia a vymazaní dlhov sa môže prihlásiť a požadovať splatenie záväzkov!
žebrák na ulici
A teraz pozor, dostávame sa k druhej a najpodstatnejšej časti kalvárie, zvanej osobný bankrot. Ide o vlastný proces oddlženia. Počas nasledujúcich troch rokov ste v skúšobnom období, kedy budete povinne platiť súdom stanovené ročné splátky. Môžu dosahovať až 70 percent z čistého príjmu! Ak niečo z týchto podmienok nesplníte alebo ich porušíte, končíte, a ste zase na začiatku so všetkými svojimi dlhmi na krku.
 
Podarilo sa? Tri roky ubehli ako voda a vy ste konečne skoncovali s dlhmi? Gratulujeme, po dobe ťažkých skúšok opäť vyšlo slnce. Nepadnite do tejto finančnej priepasti ešte raz.