Prišli ako povodeň a nikto ich nedokázal zastaviť


Mongoli sú národom jedinečným. Sú známy predovšetkým svojim kočovným spôsobom života, ktorým pripomínajú jedine beduínske kmene v severnej Afrike. Nestavali mestá, hrady, či kaštiele. Všetko, čo mali, si niesli na chrbte koňa, či na voze. Celé rodiny a kmene sa neustále presúvali a stavali dočasné tábory.

bitva

Expanzia
Tesne po vzniku Mongolskej ríše započal Džingischán mohutnú výpravu do Číny, Ázie, Východnej Európy a ďalších krajín. Pokúsil sa dobyť aj Indiu, či Japonsko, no neuspel. Napriek tomu doby 22% pevniny.
Mongoli boli skúsený jazdci. Žili v rozľahlej stepi a vedeli jazdiť veľmi rýchlo a obratne. Počas jazdy tiež dokázali strieľať z luku presne na desiatky metrov. Takýto bojovníci boli hlavnou silou mongolskej armády založenej na železnej morálke. Ako jedni z mála barbarských kmeňov pri obliehaní miest požívali bojovú techniku. Tú si však nestavali sami, ale platili za to západným majstrom.

Útok na Vietnam, Rusko a Japonsko
V Rusku sa Mongolom darilo. Prešli po zamrznutých riekach a tým dosiahli jediné úspešné zimné ťaženie do Ruska v histórií. Otvorili si tak bránu do Európy.
Na Vietnam sa vydali po mori. Dali si postaviť lode a plavili sa. Keďže im chýbali skúsenosti, počas búrky prišli o veľkú časť armády.
V Japonsku to dopadlo podobne. „Božský vietor“, v japončine Kamikaze, zničil mongolskú flotilu. V 2. svetovej vojne tento pojem používali na označenie samovražedných letcov.

krajina

V Strednej Európe
Tu sa stretli s poľskými vojskami, ktoré drvili až kým ich nezastavil český kráľ Václav I.. Odklonil útok z Čiech na juh, kde plienili Uhorsko.

koně

Súčasnosť
Momentálne je Mongolsko omnoho menšie ako za čias Džingischána. Susedí s Ruskom a Čínou a je vnútrozemským štátom. Vďaka stále veľkej rozlohe a počtu obyvateľstva asi 2,7 milióna sa stáva štátom s najnižšou hustotou obyvateľstva. Viac ako 5 miliónov Mongolov však stále žije v Číne.