Základné finančné pojmy

Americká hypotéka    Ide o úver istený nehnuteľnosťou, ktorý nie je účelovo viazaný na nákup nehnuteľnosti ani pozemku.
 
Anuita            Ide o splátku, ktorá sa po celú dobu splácania nemení a skladá sa s úrokov a úmoru istiny.
 
Bonita            Je to schopnosť a ochota klienta splácať úver. Banka skúma pomer medzi príjmami a výdavkami klienta.
 
Debetná karta            Je spojená s bežným účtom, jej užívateľ teda míňa svoje peniaze, ktoré má na svojom účte. Ide vlastne len o spôsob, ako financie dostať zo svojho účtu do banky toho, komu platíme.
 
Hypotéka       Účelový úver určený na kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti alebo na jej opravu, modernizáciu či rekonštrukciu, alebo ku splácaniu skôr poskytnutých úverov, ktoré boli použité na investície do nehnuteľnosti. Vždy musí byť zabezpečená záložným právom.
 debetní karta
Kreditná karta           Táto karta je druhom úveru. Pri platení si požičiavame od banky a minuté peniaze musíme následne splatiť.
 
Konsolidácia  Zlúčenie viac pôžičiek do jednej s cieľom získania výhodnejších podmienok.
 
Kontokorentní účet     Ide o prečerpanie bežného účtu do mínusu. Jedná sa vlastne o neúčelový a nezaistený úver. Primárne je určený na vykrytie krátkej doby.
 
On-line banka            Prístup k účtu cez internet, prostredníctvom ktorého sa dajú realizovať platby, sledovať pohyby, prezerať výpisy, dobíjať karty mobilov alebo dojednať pôžičku, kontokorentní účet, poistenie alebo platobné karty.
 on-line bankovnictví
Phishing         Jedná sa o podvodné maily, ktoré majú vzbudiť dojem, že boli odoslané Vašou bankou a vyzívajú na potvrdenie Vašich prihlasovacích údajov a hesiel.
 
RPMN           Ročná percentuálna miera nákladov je najdôležitejším ukazovateľom výhodnosti úveru. Okrem úroku obsahuje aj všetky poplatky.
 
Skimming       Kopírovanie platobných kariet pomocou špeciálneho snímacieho zariadenia, ktoré páchatelia umiestňujú priamo na bankomaty.
 
Spotrebiteľský úver   Ak banke oznámite, na čo si konkrétne peniaze požičiavate, potom sa jedná o účelovú pôžičku. Ak túto informáciu neoznámite, ide o neúčelový úver.