Automatická aktualizácia ovládačov počítača pomocou Driver Booster 4 PRE


Téma aktualizácia ovládačov je medzi používateľmi počítačov veľmi populárna, a preto Vám prinášame ďalší nástroj, ktorý Vám s touto nevyhnutnou, ale často nie úplne ľahkou úlohou pomôže.
ovládací centrum
 
Driver Booster 4 PRE
 
·         Už pri prvom spustení vykoná ihneď kompletnú analýzu hardwaru Vášho počítača, pri ktorej úplne automaticky zistí verzie a aktuálnosť Vašich inštalovaných ovládačov. O výsledku program informuje v hlavnom okne programu, s podrobným rozpisom hardwarových zariadení a s nimi súvisiacich ovládačov.
·         Ďalšie nasledujúce kontroly môžete vykonávať po kliknutí na tlačidlo „SKEN“ v hlavnom okne programu.
·         Drive Booster dokáže príslušné ovládače stiahnuť ON-LINE z internetu a úplne automaticky, na pozadí operačného systému, vykonať aktualizáciu existujúcich.
·         Všetka činnosť tohto programu je úplne bez zásahu užívateľa, takže sa nemusíte o nič starať.
·         Pri aktualizácii jednotlivých ovládačov, program automaticky vytvára body obnovy systému, takže v prípade potreby je možné sa vrátiť pred vykonané zmeny späť.
·         Navyše Driver Booster zálohuje všetky vykonané zmeny v inštalácii ovládačov hardvéru, napríklad pre prípad, že by bol nový ovládač nekompatibilný s ďalšou softvérovou výbavou počítača. Ovládače je potom možné obnoviť pomocou tlačidla „Záchrana“.
·         S programom možno jedným kliknutím sťahovať celé sady ovládačov, čo je veľmi praktické v situácii, keď napríklad vykonávame kompletnú reinštaláciu počítača.
·         Okrem aktualizácií a sťahovaní ovládačov Driver Booster obsahuje aj ďalšie, nemenej dôležité funkcie. Ide napríklad pomocou jednej z funkcií opraviť zvukový výstup, nevhodné rozlíšenie obrazovky, alebo nefunkčné sieťové pripojenie.
·         Registrácia tohto veľmi šikovného pomocníka je ON-LINE a je určená pre Windows XP a vyššie.
 nastavení v pc
Plnú verziu programu Driver Booster v edícii PRO je možné po registrácii stiahnuť a používať po dobu jedného roka. Komerčná verzia obsahuje rozsiahlejšiu databázu ovládačov vrátane tých špeciálnych ovládačov, ktoré sa bežne nepoužívajú. Možno samozrejme nastaviť slovenčinu.