Dobrý deň, prosím si existenciu. Koľko stojí?

Naozaj sa my, celá spoločnosť, točíme okolo peňazí? Práca, výroba, poskytované služby, to všetko tvoríme s vedomím, že budeme finančne odmenení. Pokiaľ by tomu tak nebolo, zrejme by sme zostali sklamaní a urazení. No lenže tieto pocity sklamania by sme mali právom!
Systém je nastavený tak, kedy každý z nás potrebuje peniaze. Potrebujeme ich už len k tomu, aby sme sa najedli a mali teplú vodu. Preto ak mesiac venujeme svoj čas a úsilie určitej práci, výrobe, tvorbe, poskytovaniu služieb, peniaze sú ten základ, to minimum, ktoré by sme mali dostať.
bankovka 500
Ale napriek tomu určite veľa ľudí, možno každý, rozmýšľa denne aj nad množstvom iných vecí, kedy si v myšlienkach nepredstavujeme peniaze ako také, ale veci, ktoré súvisia napríklad s tým, čo sme spravili, čo sme povedali, ako sa zachovať správne, či nad morálnymi nedostatkami našej spoločnosti. Skrátka rozmýšľame aj nad množstvom iných vecí, kedy v predstavách nevidíme účet a bankovky.
• Týmito úvahami reagujem nad článkom, ktorého obsah nám pravdivo ukazuje, ako sa každý náš pohyb meria peniazmi. Názov čláku publikovaného na webe je výstižný: Peniaze, peniaze, peniaze.
malá ulice
Peniaze, ktoré dostaneme za našu mesačnú snahu ako odmenu, potrebujeme a určite potešia. No akonáhle ich dostaneme a odložíme si ich, v predstavách už nevidíme materiálnu podobu peňazí, ale predmety alebo zážitky, ktoré si za ne kúpime. V početných prípadoch však aj určitú morálnu povinnosť, kedy v predstavách vidíme, ako za peniaze splatíme určitú pôžičku, paušál, služby či splátky. Rodičia vidia v predstavách podobu, kedy svojim deťom peniazmi zabezpečia školu či iné potreby, ktoré ich dieťa k vývoju potrebuje. Teda myslím si, že viac túžime po tých zážitkoch, predmetoch, čistom svedomí a zabezpečení blízkych osôb, než iba po tých samotných peniazoch. Lenže práve peniazmi si tieto veci kupujeme a inak to žiaľ nejde. Možno sa ten systém zmení za 1000 rokov.