Lekár, údržbár a upratovačka pre Váš počítač


Program Wise Care 365 Pre sa postará o trvalé udržanie najlepšej kondície Vášho počítača pri surfovaní on-line po internete. Výbava programu je, vďaka každoročnej aktualizácii, stále kvalitnejšia.
 využití nápovědy
Wise Care 365
 
·         Kompletne analyzuje stav počítača, odhalí zbytočné záznamy v registri Windows, nepotrebné dáta na pevnom disku aj možné úpravy nastavenia operačného systému.
·         Pomocou tohto programu môžete získať až niekoľko gigabajtov voľného miesta a Váš počítač neuveriteľne zrýchli nielen úpravou nastavenia operačného systému, ale napríklad aj vďaka defragmentácii registra a dát na pevnom disku.
·         Ďalšou funkciou programu je zametanie stôp po surfovaní na internete aj ďalšie práce s počítačom, alebo spoľahlivá likvidácia už nepotrebných dát a súborov ich opakovaným prepísaním.
·         Funkciu pre vyčistenie a optimalizáciu nastavenia počítača, možno naplánovať na pravidelné automatické spúšťanie.
·         Medzi ďalšími nástrojmi programu Wise Care 365 Pre nechýba ani zrýchlenie štartu počítača, sledovanie bežiacich procesov v reálnom čase, alebo kompletné odinštalovanie nepotrebných programov.
·         Ďalšou, veľmi obľúbenou funkciou je kontextové menu, pomocou ktorého si môžete nastaviť funkcie miestnej ponuky vo Windows, ktorá sa potom spúšťa pravým tlačidlom myši nad jednotlivými súbormi alebo adresármi.
·         Miniaplikácia tohto programu na pracovnej ploche v reálnom čase monitoruje vyťaženie počítača a umožňuje optimalizáciu jeho chodu jedným kliknutím myši.
·         Ďalšou užitočnou funkciou je zálohovanie operačného systému a obnovy v danom okamihu, pomocou ktorých možno predísť problémom v prípade, že by došlo ku kolízii počas úprav alebo optimalizácii.
velké údaje
·         Okrem hlavnej ponuky funkcií má Wise Care 365 taktiež aj celý rad funkcií označených ako „Nástroje“, ktoré je potrebné pred ich prvým použitím jednoducho stiahnuť on-line a tým aj aktivovať. Tieto funkcie sú vhodné napríklad pre obnovenie zmazaných dát, generovanie bezpečných hesiel pre prihlasovanie k internetovým službám, alebo zmazanie súborov uzamknutých operačným systémom.