Tlačiarne farebné aj čiernobiele pre domáce použitie


Ako je už v nadpise uvedené, nebudeme sa zaoberať všetkým možným tlačiarenským arzenálom, ale niečím, čo by uspokojilo bežné potreby rodiny. A tu je prvý míľnik okolo ktorého jednoducho musíme prejsť. Ten určí aj ďalšie, aby sme sa dostali úspešne do cieľa a pritom sa v ňom nezrútili od vyčerpania psychického, či finančného. Čo sú to bežné potreby rodiny?

tiskárna

  1. Tlačenie textov, článkov, občas nejakých fotografií
  2. Tlačenie fotografií vo vyššej kvalite, občas nejakých textov
  3. Skenovanie, tlačenie, kopírovanie

 
prvom bode je jasný dôraz na tlačenie textov, v druhom ide hlavne o tlačenie fotografií. No a v treťom bode ide o skenovanie, kopírovanie aj tlačenie.
 
Predpokladáme tlač na papier veľkosti A4, priemerná rýchlosť tlačenia je pri atramentových tlačiarňach nižšia, približne 8-15 stránok za minútu, pri laserových je to zhruba 20 strán za minútu. Pre bežné použitie oboje dostačujúce.

  • Pre tlačenie textovsú najlepšie laserové tlačiarne, čiernobiele, vzhľadom na vyššiu rýchlosť tlačenia a pri textoch nie je potrebné brať do úvahy rozlíšenie.
  • Pri fotografiáchvychádza lepšia voľba na atramentové tlačiarne, farebné, hlavne pre vyššie rozlíšenie, potrebné pre kvalitné podanie fotografií.

 tisk

Nevýhodou atramentových tlačiarní je zasychanie atramentu v zásobníku (cartridge) pri dlhšom nepoužívaní. Pokiaľ je vymeniteľný len zásobník atramentu a tlačová hlava zostáva napevno v tlačiarni, môže sa nám stať že atrament zaschne priamo v tlačovej hlave a zničí ju. Oprava je v takomto prípade väčšinou nerentabilná. Pokiaľ je tlačová hlava súčasťou vymeniteľného cartridge, stačí vymeniť zásobník za nový.
Pri laserových tlačiarňachsú používané práškové zásobníky – tonery, ktoré jednoducho nemajú možnosť zaschnúť.
 

  • Tretie v radeje najvhodnejšie zariadenie k bodu číslo 3. a to je multifunkčné zariadenie s funkciami skenovania, kopírovania a tlačenia. Vzhľadom na cenu by bolo asi najvhodnejšie použiť atramentové multifunkčné zariadenie.

 procesor

Pripojenieje možné buď cez USB kábel, alebo/aj bezdrôtovo Wi-Fi. Čo sa týka fotografií, kopírovania, skenovania a prezentovania, sú dnes k dispozícii rôzne možnosti, od mobilov, tabletov, cez TV pripojiteľné cez USB či bezdrôtovo, takže ich tlač môžeme ľahko a moderne nahradiť prepojením a využitím týchto zariadení a médií (USB kľúč, prenosný harddisk, či rôzne druhy pamäťových kariet).
 
Každý si pravdaže vyberie podľa svojich potrieb, a tak snáď bude týchto pár riadkov niekomu nápomocných  pri výbere domácej tlačiarne. U mňa vyhráva čiernobiela laserová.