Že ste v úverovom registri ešte nie je dôvod na paniku


To nie je problém

Problémom už býva, ak v ňom máte negatívny záznam. Môžete k nemu prísť naozaj ľahko, Omeškali ste sa so splátkou svojho úveru? Nedodržiavate podmienky povoleného prečerpania na účte? A čo kreditka? Pozabudli ste sa? Nuž v tomto prípade budete mať v budúcnosti naozaj ťažké získať akýkoľvek úverový produkt!
Že nevadí a neskôr sa na to zabudne? Omyl. Údaje v registri sa uchovávajú až po dobu 5 rokov!
 krize peněženky
Úverové registre poznáme rôzne. Rozdeľujeme ich hlavne podľa rôznych členov, ktorí tak zdieľajú informácie o čerpaných úveroch, o dôvodoch ich nesplácania a tak ďalej.

Sú to Bankové alebo Nebankové registre

Bankový registerprevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau. Momentálne má tento register 19 členov a sú to významné bankové domy na Slovensku
Nebankový registerprevádzkuje združenie NBCB /Non-Banking Credit Bureau/, má 23 členov a nájdete v ňom všetky významné nebankové spoločnosti.
Solus– vyslovene negatívny register, sú v ňom údaje o klientoch, ktorí nesplácajú svoje záväzky. Členmi sú rôzne banky, iné finančné inštitúcie, dokonca i mobilní operátori.
 hromádky peněz
Takže žiadate v banke alebo inde o úver? Je vaša žiadosť zamietnutá? Overte si, či náhodou nefigurujete v úverovom registri ako neplatič. Môže sa to stať nedopatrením, alebo i bez vášho priameho zavinenia / možno ste niekedy ručil svojmu príbuznému alebo známemu a ten svoj záväzok nespláca – áno, aj takto sa dá prísť k negatívnemu záznamu/. Tieto informácie si overíte na základe vašej žiadosti o výpis z registra od už spomínaných spoločností SBCB a NBCB. Tento výpis na požiadanie je spoplatnený. Cenník a ďalšie dôležité informácie nájdete na webových stránkach jednotlivých registrov.
 zžírající chudoba
Posledné odporúčanie na záver: nežiadajte rôzne banky opakovane o pôžičku, časté zamietnutie žiadostí môže byť dokonca hlavným dôvodom pre neschválenie pôžičky!